Boomslepen

Het uitslepen van bomen in percelen die uitgedund moeten worden, of waar om andere reden bomen moeten worden verwijderd geschiedt vaak machinaal. Vanaf de 70’er jaren van de vorige eeuw werd het paard langzaam vervangen door tractoren met lieren, en later door oogstmachines (harvesters en skidders).
Zowel oudere als meer recente onderzoeken wijzen uit dat het uitslepen met paarden in nagenoeg alle gevallen leidt tot minder schade aan de bodem, en minder en kleinere beschadigingen van bomen. Daarnaast is het lostrekken van “hangers” in dichte houtopstanden met de lier nagenoeg onmogelijk.

paard

Bij sleepafstanden tot 40-50 m en relatief dun hout is het uitslepen met paarden goedkoper dan met de lier. Bij langere afstanden kan met het paard worden voorgeconcentreerd.
Machinaal uitslepen gebeurt met Harvesters of Skidders, machines waarvoor iedere 20 meter een spoor van 4 meter door het bos getrokken wordt. Het machinaal uitslepen is, als alleen de kosten voor werktuig en personeel gerekend worden, goedkoper dan het uitslepen met paarden. De schade aan bomen en bosbodem is moeilijk in economische begrippen te vertalen, wel kan berekend worden dat het verlies aan bebouwbare bosbodem zo’n 20% bedragen zal bij de machinale oogst.
Omdat er weinig mensen zijn die nog met paarden in de bosbouw werken wordt de keuze voor machinaal oogsten bijna vanzelfsprekend. Vooral op kleine percelen of percelen met veel dun hout kan het uitslepen met paarden economisch zijn. Ecologisch is het met zekerheid de beste oplossing.
Het uitslepen van bomen met paarden vraagt om kennis en inzicht, en om betrouwbare paarden en materiaal. Stichting de Menacademie verzorgt regelmatig opleidingen voor paard en mens. We geven cursussen en clinics in kleine groepen, en kunnen maatwerk leveren afhankelijk van de opleiding en ervaring van paard en mens.