Moderne Paardentractie

Ruim 8000 jaren is het paard met succes ingezet om de mens te helpen. Het paard is een intelligente en milieuvriendelijke energiebron. Zolang er gras groeit, kunnen we het paard inzetten in de akker- tuin- en bosbouw.

Uit diverse studies blijkt dat het gebruik van het paard in de landbouw diverse voordelen biedt. In de eerste plaats geeft het paard een beduidend minder structuurbederf dan de veel zwaardere trekker. In de tweede plaats heb je minder hectares nodig om energie voor de trekkracht te produceren. Een bedrijf van 100 ha heeft 29 ha nodig om de kosten te dekken voor de trekker(s) en slechts 9 hectare voor het equivalent in paardentrekkracht.
Als derde heeft de inzet van paarden duidelijke voordelen voor het milieu.

Voor een film over de mogelijkheden van ecologisch groenbeheer klik hier.

Afb: Mestverspreider.

Er zijn Amerikaanse studies gedaan naar de bedrijfsresultaten van een sterk gemechaniseerd bedrijf van 260 ha en een bedrijf van 50 ha gemengd bedrijf door paarden bewerkt. Bij het kleinere bedrijf waar alleen maar paarden worden ingezet lag de netto jaarwinst 5000 dollar hoger.

In een aantal landen in Europa, en in de USA ontstaat zo een revival van het gebruik van het paard op ecologische landbouw bedrijven.

Door deze toename van het gebruik van het paard, is een nieuwe mechanisatie industrie ontstaan, waarbij onder meer een voorwagen is ontwikkeld.
Deze voorwagen heeft een aftakas en een hefinrichting waaraan machines, zoals maaibalken, hooischudders en hooiharken, gekoppeld kunnen worden. Afhankelijk van de paardengrootte kan de voorwagen worden uitgerust met een benzine of dieselmotor die de aftakas aandrijft. Voor de zwaardere paardenrassen zijn er wiel-aangedreven voorwagens ontwikkeld.

Afb: Pintow voorwagen met aandrijfmotor.

Het milieu speelde een rol bij de overwegingen van de stad Brussel, waar men sinds kort met paard en wagen de parken onderhoudt. Dit plaatje heeft zelfs een positieve uitwerking op de vele wandelaars en joggers in het park. Nu werpen de wandelaars gevonden afval in de wagen en maken een praatje met de medewerkers van de groenploeg.

De inzet van paarden in de ecologische land- en tuinbouw, en groenbeheer heeft zo gezien toekomst.

Afb: Tweewielige voorwagen met hooischudder.

De menacademie ziet het als haar functie kennis te vergaren en te delen op het gebied van de moderne paardentractie. Om zo mensen op te leiden het paard bedrijfsmatig in te zetten in ecologische landbouw en groenbeheer.