Bosarbeid

Het rooien van de Amerikaanse vogelkers of het bestrijden van adelaarsvaren kan prima met paardentractie worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen paarden worden ingezet voor het zaaien van bomen, met de bosploeg.

paard2