Onderwijs

Stichting de Menacademie en het Onderwijs

Doelstellingen van de Stichting

Een van de doelstellingen van de Stichting is het opleiden van personen in de paardenhouderij, stalmanagement en het werken met paarden. Om deze doelstellingen te bereiken is de Stichting op meerdere locaties in de Groninger Ommelanden actief.

Visie

Er is “honger” naar kennis over het (aangespannen) paard, de Stichting voorziet in de ontwikkeling en verspreiding van kennis. Traditie (kennis die in het verleden is opgedaan) speelt hierin een belangrijke rol, maar ook moderne ontwikkelingen krijgen aandacht, in bijvoorbeeld de ontwikkeling van moderne en veilige werktuigen voor paardentractie.

Onze principes van stalmanagement zijn gebaseerd op de natuurlijke basisbehoeften van het paard: beweging, volop ruwvoer en contact met soortgenoten.

Belangrijke elementen bij het opleiden van paarden en mensen zijn veiligheid, en bevestiging van het geleerde. De Stichting maakt gebruik van “schoolmeesters”, ervaren paarden, om de jonge paarden te ondersteunen. Leerpaarden en leerlingen worden vooral werkend ingezet, om “kilometers” te maken en zo het geleerde te bevestigen.

Leerlingen worden in een veilige omgeving gecoacht door hoog opgeleide en ervaren paardenmensen met een pedagogische en onderwijskundige achtergrond.

Onderwijs

De activiteiten in relatie tot het regulier onderwijs zijn onder meer:

  1. Het bevestigen van Horsemanship als basis voor het werken met paarden: kennis van de basisbehoeften van het paard en van de veiligheidsaspecten van het werken met paarden.
  2. Het coachen en begeleiden van leerlingen MBO m.b.t. stalmanagement. Hierbij worden leerlingen begeleid bij het uitvoeren van stalwerkzaamheden, en bij de basistraining van paarden.
  3. Het stimuleren van onderzoek voor studenten HBO. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld huisvestingsvormen, voeding en ecologische alternatieven, en weidegang.
  4. Leerlingen worden opgeleid in de africhting en scholing van paarden.
  5. Leerlingen worden geschoold in het werken met het aangespannen paard.
  6. Leerlingen worden opgeleid voor het menbewijs.

Netwerken

Bij het ontwikkelen van onze visie over de toepassing van paardentractie bij ecologisch natuurbeheerbeheer, hebben we voor studenten en paarden mogelijkheden om werkervaring op te doen. In samenwerking met Staatsbosbeheer en particuliere eigenaren bewerken wij kleine akkers en weilanden, en werken we in de bosbouw in het Oldambt en het Westerwoldse gebied.

Erkenning

Stichting de Menacademie is erkend leerbedrijf.