Erkenningsregeling Bosbouw met Paardentractie

Stichting de Menacademie heeft in januari 2019 een erkenningsregeling voor Bosbouw met paardentractie gelanceerd. Reden voor het opzetten van deze regeling is het bevorderen van de inzet van paarden in de bosbouw, bij het vellen en uitslepen van bomen.

Wij willen graag dat de inzet van paarden veilig, verantwoord en diervriendelijk gebeurt, en ook opdrachtgevers willen vooraf inzicht hebben in de vakbekwaamheid van de in te zetten combinatie.

Om voor erkenning in aanmerking te komen moet aan een aantal eisen worden voldaan, die vindt u in de regeling.

Door Stichting de Menacademie erkende boomslepers vind u in dit overzicht.

Opleiders die een cursus boomslepen willen afsluiten met een proeve van bekwaamheid, en voor hun kandidaten een erkenning willen aanvragen kunnen contact met ons opnemen.

Voor het vastleggen van met de opdrachtgever voor de inzet van paardentractie hebben wij model-voorwaarden ontwikkeld.

We houden ons aanbevolen voor suggesties om de regelingen te verbeteren.