Bruikbaarheidsproef

Bij het aangespannen rijden speelt veiligheid een grote rol, meer dan bij het rijden onder de man / vrouw:
er hangt een rijtuig achter het paard, daardoor zijn de gevolgen van het oncontroleerbaar worden van de aanspanning altijd veel ernstiger dan bij het rijden.
Om te beoordelen of een combinatie (menner/ruiter) verantwoord de weg op kan, of in een colonne of groep kan rijden heeft de menacademie een bruikbaarheidsproef ontwikkeld.
Het resultaat van deze beoordeling is niet een keihard ja of nee, de combinatie krijgt een omschrijving van de geschiktheid en een schriftelijk overzicht van eventuele aandachtpunten