Aankoopbemiddeling

De menacademie is u graag van dienst bij de keuze voor uw nieuwe paard of span. Bij de aankoop van een paard komt vaak de nodige emotie kijken, onze rol is om bij keuze en koop de objectiviteit te waarborgen en u optimaal en onafhankelijk te adviseren.

Voor de koper is allereerst van belang of het paard geschikt is voor het beoogde doel. Niet minder belangrijk is, of het paard en de nieuwe eigenaar een zodanige verhouding kunnen ontwikkelen dat deze geschiktheid blijvend is. De eigenschappen en africhtingsgraad van het paard moeten daarom in overeenstemming zijn met de kunde en ervaring van de nieuwe eigenaar. Daar waar verschillen geconstateerd worden moet beoordeeld worden of deze door bijvoorbeeld aanvullende instructie of scholing kunnen worden opgelost.

Een niet onbelangrijke rol vervult de nieuwe omgeving van het paard: is deze geschikt voor het type paard en het beoogde gebruik ?

Een keuring door een dierenarts beperkt zich tot de medische aspecten, de interactie tussen het paard, de nieuwe eigenaar en de nieuwe omgeving komt hierbij niet aan bod.

De verkopende partij heeft ook een belang bij objectiviteit, immers in veel koopovereenkomsten worden ontbindende bepalingen opgenomen waaronder het paard terug gaat naar de verkoper. Bij consumentenkoop is dit tot 6 maanden na de verkoop !

De aankoopprijs van een paard is afhankelijk van vraag en aanbod, de huidige en potentiële kwaliteiten van het paard, en de emotie die de koper en verkoper hebben bij de transactie. Wij kunnen u vanuit onze ervaring adviseren of een prijs marktconform en realistisch is, of u de gevraagde prijs wilt betalen bepaald u als koper en verkoper zelf.

De menacademie kan u bijstaan bij de aankoop van een paard, wij fungeren hierbij als onafhankelijk adviseur, zonder enig belang bij de koop. Dit betekent dat wij op basis van onkostenvergoeding werken, en niet op basis van provisie.

In geval van een verschil van inzicht tussen verkoper en koper kan arbitrage gevraagd worden van de Menacademie

 

Werkwijze

In de regel gaat u zelf op zoek naar een paard, op dit moment is het internet de grootste informatiebron voor kopers. Op basis van de door u verzamelde informatie bespreken wij met u wat voor type paard u zoekt, en waarom. We maken met u een voorselectie en gaan met u een of meer paarden bekijken.

Als uit deze voorselectie een of meer geschikte paarden komen, gaan we een bruikbaarheidsproef uitvoeren met u en het beoogde paard. Hieruit volgt een koopadvies (onder voorbehoud van keuring door een dierenarts). Dit advies omvat onder meer een indicatie van de geschiktheid van de combinatie, advies met betrekking tot training en scholing en een indicatie van een marktconforme prijs.

De menacademie beschikt voor de feitelijke koop over een model-koopovereenkomst waarin de belangen van koper en verkoper worden beschermd.

 

Klinische keuring

De menacademie werkt voor klinische keuring samen met een vaste paardenarts, hierdoor wordt objectiviteit en deskundigheid gewaarborgd.

 

Proefperiode

Gedurende een proefperiode kan het paard eventueel door de menacademie worden gestald en getraind, in die periode beoordelen wij het paard op bijvoorbeeld stalondeugden en gedrag.

 

Kosten

De kosten van aankoopbemiddeling bestaan uit een aantal onderdelen:

  • Startgesprek, voorselectie op basis van door u aangeleverde informatie € 85,–
  • Beoordelen van paarden op locatie € 100,– per dagdeel excl. reiskosten
  • Bruikbaarheidsproef € 125,– excl. reiskosten.
  • Klinische keuring op basis van de tarieven van de dierenarts
  • Opstellen contract en aankoopgesprek € 35,– per uur excl. reiskosten
  • Arbitrage € 55,– per uur excl. reiskosten
  • Stalling en training op basis van de tarieflijst van de menacademie.