Koetsiers bewijzen

 

We verzorgen opleidingen voor het menbewijs enkelspan, tweespan en langspan (tandem en vierspan)

Wij verzorgen een brede opleiding, bestaande uit de onderdelen:

Algemene kennis van paarden en aanspanningen

Omgang met paarden, grondwerk, longeren

Theorie koetsiersbewijs

Praktijk Mennen in de rijbaan en op de openbare weg

De praktijklessen worden gegeven onder begeleiding van ervaren menners, de menacademie stelt geschikte combinaties beschikbaar.